सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत 2109 पदांची भरती !12 वि पास व पदवीधरांसाठी सुवर्ण संधी..

Maharashtra PWD Bharti 2023 : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील खालील १४ संवर्गातील एकूण २१०९ पदांचे सरळसेवा भरती करीता मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई कार्यालयामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत . या भरतीअंतर्गत शिपाई, लघुलेखक, प्रयोगशाळा सहायक, वाहन चालक, वरिष्ठ लिपिक आणि इत्यादी पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग मधील रिक्त … Read more