chanakya niti :अशा व्यक्तीशी मैत्री करू नये. आजच सोडून द्या.

chanakya niti :अशा व्यक्तीशी मैत्री करू नये. आजच सोडून द्या.

वाईट सवयी असलेल्या लोकांपासून दूर राहा: आचार्य चाणक्य म्हणाले की, वाईट सवयी असलेल्या लोकांपासून नेहमी दूर राहावे.

आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या नीतिशास्त्रात म्हटले आहे की, ज्याच्या दृष्टीने ते पाप आहे अशा व्यक्तीशी मैत्री करू नये.

आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या नीतिशास्त्रात म्हटले आहे की, ज्याच्या दृष्टीने ते पाप आहे अशा व्यक्तीशी मैत्री करू नये.

आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या निती शास्त्रामध्ये सांगितले आहे की, चुकीच्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांशी मैत्री करू नये.

नीतिशास्त्रात आचार्य चाणक्य यांनी सांगितले की, वाईट स्वभावाच्या व्यक्तीशी कधीही मैत्री करू नये.

नीतिशास्त्रात आचार्य चाणक्य यांनी सांगितले की, वाईट स्वभावाच्या व्यक्तीशी कधीही मैत्री करू नये.

 वाईट सवयींचाही तुमच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. वाईट व्यक्ती तुमच्याशी गैरवर्तन करून तुम्हाला अडचणीत आणू शकते