MahaTransco Bharti 2023 : महापारेषण अंतर्गत 2541रिक्त जागांची भरती साठी जाहिरात MahaTransco मार्फत प्रकाशित करण्यात आली आहे .

MahaTransco Bharti 2023 : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अंतर्गत रिक्त्त पदांच्या २५४१ पदांची भरतीची जाहिरात प्रकाशित केले आहे त्यामध्ये वरिष्ठ तंत्रज्ञ१, तंत्रज्ञ २ या पदांसाठी भरती करण्यात येणार आहे . MahaTransco Bharti 2023: (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी) ने “विद्युत सहाय्यक (पारेषण), वरिष्ठ तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ 1, तंत्रज्ञ 2” या पदांसाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन … Read more