नौकरी साठी सुवर्णसंधी! Mumbai Mahanagar palika bharti 2023|मुंबई महानगरपालिका येथे सफाई कर्मचारी आणि अनेक पदांसाठी भरती करण्यात येत आहे.

mahanagar palika recruitment 2023 : बृहन्मुंबई महा नगरपालिकेमध्ये कामगार|सफाई कर्मचारी असे अनेक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी ईचुक उमेदवार अर्ज करू शकता. पात्र असलेल्या उमेवारांनी आवश्यक त्या कागदपत्र सह online प्रमाणे अर्ज सादर करू शकता. बृहन्मुंबई महानगर पालिका मध्ये नौकरी करण्या साठी ही उत्तम संधी आहे. त्या बद्दल इतर माहिती व पात्र असलेल्या … Read more