Pm Kisan Samman Nidhi शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किसान योजनेचा 17 व्या हप्त्याचा लाभ लवकरच जमा होणार.

pm kisan

शेतकऱ्यांना योग्य ती उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी पीएम किसान योजना ची सुरुवात केलेली आहे या योजनेच्या मार्फत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी बंधू पती-पत्नी व त्यांच्या मुले यांना 2000/- प्रति  यासारखेच तीन हप्त्याची प्रतिवर्षी रुपये 6,000/- लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. बँक खात्याला आधार कार्ड व ई केवायसी केलेले असलेले शेतकरी कुटुंब … Read more